Auditointiohjelma GRC:llä

Auditointien hallinta on aihepiirinä yksi GRC:n käytäntöjä lähimpänä olevia prosessialueita. Tavallisimmat auditointien hallinnan käyttötapaukset joita käytetään GRC-alustoissa ovat:

 • Sisäisten auditointien hallinta
 • Ulkoisten auditointien hallinta
 • IT-auditointien hallinta
 • IIA:n vaatimusten mukainen auditointijärjestelmä
 • Laatu-auditoinnit
 • Prosessien auditointien hallinta
 • Projektien auditointien hallinta
 • Tekniset auditoinnit

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston ominaisuudet

GRC-alustoilla on useampi toiminnallisuus jolla käynnistää ja hallita monia erilaisia auditointien hallinnan prosesseja. Joitain relevantteja GRC-ohjelmiston toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Auditointiohjelman Suunnittelu
 • Auditointien Suunnittelu
 • Auditoinnit
 • Ohjelma- ja menetelmäkirjastot
 • Resurssien ja ajan hallinta
 • Auditointien laatu ja palaute
 • Auditointi-dokumentaatio
 • Löydökset ja ratkaisut

Prosessitason edut 

Auditointien hallinnan prosessin toteuttaminen GRC-ohjelmistolla johtaa nopeasti etuihin auditointiprosessien määrittelyn, toteuttamisen ja valvomisen kypsyydessä.  Joitain näistä eduista ovat:

 • Auditointien dokumentaation ja prosessien keskittäminen
 • Kaikkien auditointien nykytilan kerääminen
 • Auditointien resurssi- ja ajanhallinta
 • Auditointien löydösten ratkaisujen ja korjaustoimenpiteiden seuraaminen
 • Auditointien laadun parantaminen standardoinnilla ja itsearvioilla

Integroidun GRC-järjestelmän edut

Auditointien hallinnan prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä hyötyjä muihin prosesseihin kuten vaatimustenmukaisuuteen, riskienhallintaan, turvallisuuteen, tietosuojaan sekä jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus muiden riskikehysten ja prosessien kanssa
 • Riski- ja vaatimustenmukaisuuden prosesseisssa kaapatun tiedon hyödyntäminen
 • Kolmansien osapuolien auditointien yhtenäistäminen
 • Kartoitus tavoitteisiin, hierarkiaan ja resursseihin
 • Kokonaisvaltainen katsaus ja raportointi organisaation auditointilöydöksiin

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten auditointien hallinta GRC:llä toimii 

Pyydä Demoa