Vaatimustenmukaisuuden hallinta GRC:llä

GRC-ohjelmiston käyttäminen vaatimustenmukaisuuden hallintaan on yksi parhaimmista tavoista käsitellä useita vaatimustenmukaisuuden alueita ja vaatimuksia tehokkaasti. Alla on lueteltu yleisimmät vaatimustenmukaisuuden käyttötapaukset, joita käytetään GRC-ympäristöissä:

 • Yhdenmukainen hallintamenetelmien viitekehys
 • Jatkuva hallintamenetelmien testaus ja arviointi
 • Säädöslähteiden hallinta (Regulatory Compliance)
 • Politiikkojen hallinta
 • ISO19600-standardiin yhteensopiva hallintajärjestelmä (CMS)
 • Tietosuojasäännösten noudattaminen (esim. GDPR)
 • Ongelmien ja tehtävien hallinta
 • Poikkeuspyyntöjen hallinta

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja erilaisten vaatimustenmukaisuuden prosessien käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Joitain asiaankuuluvia GRC-ohjelmiston toimintoja ovat:

 • Valmis säädöslähteiden sisältö
 • Käyttöönottovalmiit politiikat ja hallintamenetelmät (Policy & Procedures)
 • Automaattinen hallintamenetelmien testauksen käynnistäminen
 • Käyttöönottovalmiit ilmoitusten mallit
 • Käyttöönottovalmis yhtenäistetty hallintamenetelmien viitekehys
 • Säädöslähteiden päivitykset
 • Yhdenmukaiset työjonot
 • Historiallinen vaatimustenmukaisuuden tietoarkisto

Prosessitason edut

Vaatimustenmukaisuuden prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja vaatimustenmukaisuuden prosessien määrittelyn, toteutuksen ja seurannan kypsyydelle. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Nopea hallintamenetelmien viitekehyksten toteutus
 • Tehokas hallintamenetelmien testaus
 • Vastuunjako prosessien aikana
 • Mukautuminen säädöslähteiden muutoksiin ja päivityksiin
 • Reaaliaikainen hallintamenetelmien vaatimustenmukaisuuden monitorointi

Integroidun GRC:n edut

Vaatimustenmukaisuuden prosessien toteuttamisella GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten tietoturvaan, auditointeihin, turvallisuuteen, tietosuojaan ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus politiikkojen, poikkeusten ja riskien välillä
 • Muiden prosessien tiedon tuominen vaatimustenmukaisuuteen (riskienhallinta, tietosuoja jne.)
 • Tiedon nopea ja tehokas kerääminen
 • Yhdistetyn raportoinnin esittäminen ylimmälle johdolle
 • Vähennetyt vaatimustenmukaisuustoimenpiteet ja kustannukset, jotka aiheutuisi siiloutuneista prosesseista

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten vaatimustenmukaisuus GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä