Juridinen hallinta GRC:llä

GRC-alusta voi olla yleinen työkalu yrityksen monimutkaisten prosessien, politiikkojen ja järjestelmien hallitsemiseksi. Yritysjuristit voivat käyttää GRC-alustaa omaksumaan, toteuttamaan ja ylläpitämään yhtenäistä lähestymistapaa liiketoimintaongelmiin ja laillisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi:

 • Juridisten riskien hallinta
 • Viranomaispyynnöt
 • Juridiset tutkimukset
 • Tapausten hallinta (lahjonta, korruptio-tarkistukset eettiset rikkomukset jne.)
 • Sääntelytieto
 • Juridinen vaatimustenmukaisuus
 • Lahjonnanvastaisuus
 • Tutkimusten hallinta

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja erilaisten juridisen hallinnan prosessien käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Joitain asiaankuuluvia GRC-ohjelmistotoimintoja ovat:

 • Sääntelytiedon syötteet
 • Pyyntöjen hallinta
 • Kriteeripohjaiset lomakkeet
 • Esiasennetut politiikka- ja kontrollikirjastot
 • Automaattisesti käynnistetyt riskiarviointikyselyt
 • Hyväksymisen työnkulut
 • Kriteeripohjaiset automaattiset sähköposti-ilmoitukset
 • Poikkeuspyyntöjen hallinta

Prosessitason edut

Juridisen hallinnan prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja laadun, nopeuden ja integroitumisen liiketoimintaprosesseihin juridisten tapausten tai oikeusjuttujen käsittelyssä. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Nopeampi oikeudellisten tapausten tunnistaminen ja niihin vastaaminen
 • Keskitetty ja laadukas tieto
 • Yhteistyö ja vastuu työnkulkujen avulla
 • Luottamuksellisuus edistyneellä käyttäjähallinnalla ja kulunvalvonnalla
 • Tehokkuus ja ketteryys sääntelymuutosten hallinnassa

Integroidun GRC:n edut

Riskienhallintaprosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, turvallisuuteen, tietosuojaan ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus organisaation tapahtumahallinta-prosessien kanssa
 • Parempi integrointi toimittajiin liittyviin tapauksiin
 • Synergiat tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien prosessien kanssa
 • Parempi kartoitus tavoitteisiin, hierarkiaan ja omaisuuteen
 • Parempi tutkimusten ja poikkeusten yhtenäistäminen muihin prosesseihin

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten juridinen hallinta GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä