GRC-Ohjelman Tuloksien Mittaaminen ja Laadunvalvonta

Tehokas ja jatkuva mittaus- ja kehityssuunnitelma on erittäin tärkeä osa GRC-ohjelmaa. Koska yrityksillä yleensä on huomattava määrä sidosryhmiä ja tekevät etenemissuunnitelmia monta vuotta etukäteen,  ylläpito- ja tukitoimia on hallittava parhaisiin käytäntöihin perustuvan mittausohjelman avulla.

Annamme organisaatioille mahdollisuuden valvoa, mitata, raportoida ja parantaa GRC-ohjelmiaan hyödyntämällä seuraavia palveluita:

  • Laadunvalvonnan suunnittelu

  • GRC-alustan Healthcheck

  • Kyselyt

  • Vertailut (Benchmarking)

  • Dokumentaation arviointi

measurement2

Mitattavat Tulokset

Määrittelemme suoritusindikaattoreita GRC-ohjelman komponenttien menestyksen mittausta varten S.M.A.R.T – mallia (S – Specific, M – Measurable, A – Achievable, R – Relevant, T – Timely) käyttäen. Suoritamme myös parhaiden käytäntöjen tutkimuksia, vertailuja, järjestelmien Health Check-tarkistuksia tai asiakirjojen tarkistusta. Näiden avulla laadimme teille nykytilan arvioinnin ja listan parannusehdotuksia GRC-ohjelmaanne varten.

“Some people see the glass half full. Others see it half empty. I see a glass that’s twice as big as it needs to be.”- George Carlin

sales@governify.com  –  Ota meihin yhteyttä aloittaaksesi matkasi GRC-alustan käyttäjänä…

Ota Yhteyttä