Kyberturvallisuus GRC:llä

Yksi GRC-ohjelman toteuttamisen yleisistä tuloksista on organisaation valmistautumiskyvyn ja suojautumiskyvyn nostattaminen sekä sidosryhmien luottamuksen lisääminen. Alla on lueteltu yleisimmät tietoturvallisuuden käyttötapaukset GRC-alustoilla:

 • Tietoturvallisuuden Hallintajärjestelmä (ISMS)
 • Turvallisuusoperaatiokeskus (SOC)
 • Tietoturvariskien hallinta
 • Tietoturvatapahtumien hallinta
 • Resurssienhallinta
 • Toimittajien tietoturvan hallinta
 • Tietoturvapolitiikkojen hallinta
 • Tietoturvan vaatimustenmukaisuuden hallinta

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston ominaisuudet

GRC-alustoilla on useita toimintoja joilla käynnistää ja hallita erilaisia ​​kyberturvallisuuskehyksiä ja -prosesseja. Joitain aiheeseen liittyviä GRC-ohjelmistojen toimintoja ovat:

 • Valmis säädöslähteiden sisältö
 • Käyttöönottovalmiit politiikat ja hallintamenetelmät (Policy & Procedures)
 • Automaattinen hallintamenetelmien testausten käynnistys
 • Tietoturvatyökalujen yhtenäistäminen
 • Mittarien hallinta
 • Valmiiksi määritellyt vientipohjat
 • Kehittyneet käyttäjähallintatoiminnot
 • Ongelmien ja tehtävien hallinta

Prosessitason edut

Tietoturvan hallintaprosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja esimerkiksi tietoturvaprosessien määrittelyn, toteutuksen ja seurannan kypsyyteen. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Tietoisuus tietoturvariskitasosta
 • Mukautuminen tietoturvallisuusvaatimuksiin
 • Laadukkaampaa tietoa organisaatiosta ja resursseista
 • Parempi resurssien kohdentaminen
 • Tehokas turvallisuustapahtumien käsittely

Integroidun GRC:n edut

Tietoturvallisuuden prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, riskienhallintaan, tietosuojaan ja jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Tietoturvavaatimusten käsittely yhdenmukaisella vaatimustenmukaisuudella
 • Parempaa hierarkian ja resurssien kartoitusta
 • Toimittajien ja tietosuojan prosessien yhdenmukainen kehittäminen
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun ja tietosuojan prosessien yhdenmukainen kehittäminen
 • Yhtenäistäminen muihin riskikehyksiin (esim. ERM)

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten kyberturvallisuus GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä