Toimittajien hallinta GRC:llä

Toimittajien hallintaa voidaan harjoittaa tehokkaasti GRC-järjestelmissä onnistuneen toiminnan säilyttämiseksi. Alla on lueteltu yleisimmät kolmansien osapuolien hallinnan käyttötapaukset, joita käytetään GRC-alustoissa.

 • Toimittajien riskienhallinta
 • Toimittajien suorituskyvyn hallinta
 • Toimittajien turvallisuuden hallinta
 • Toimittajien suhteiden hallinta
 • Toimittajien yksityisyyden hallinta
 • Toimittajien sopimusten hallinta
 • Toimittajien vaatimustenmukaisuuden hallinta
 • Toimittajaketjujen hallinta

GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja jolla voidaan tehokkaasti sisällyttää ja hallita toimittajia ja niiden alla toimivia toimittajia korkealaatuisella datalla ja paremmalla näkyvyydellä. Joitain aiheeseen liittyviä GRC-ohjelmisto-toimintoja ovat:

 • Riski-ja kontrollikirjastot
 • Etukäteen määritellyt raportointimallit
 • Reaaliaikainen riskien monitorointi
 • Automaattinen riskiarvioiden käynnistäminen
 • Integraatiot muihin toimittajien järjestelmiin
 • Hyväksynnän työnkulut
 • Etukäteen määritellyt SLA-sopimukset ja kolmansien osapuolien mittarit
 • Ongelmien ja tehtävien hallinta

Prosessitason edut

Toimittajien hallinnan prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuottaa nopeaa tulosta prosessien kypsyyteen ja kolmansiin osapuoliin liittyvien riskiprosessien ja ongelmien hoitamiseen, mittareihin ja muihin liiketoiminnan kannalta oleellisiin yhteyksiin. Joitain prosessitason etuja ovat: 

 • Toimittajien profilointi korkealaatuisella datalla
 • Toimittajien tehokkaampi osallistamisprosessi
 • Näkyvyys sitouttamisriskeihin
 • Helpommat hallinnoidun palvelun sopimukset ja kontraktien läpikäynnit
 • Toimittajiin liittyvien löydösten ja korjaustoimenpiteiden hallinta

Integroidun GRC:n edut

Toimittajien hallinnan prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, turvallisuuteen, tietosuojaan ja jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Parempi näkyvyys toimittajien vaikutukseen vaatimustenmukaisuudessa
 • Toimittajien läpi kulkevan tiedon tehokkaampi hallinta
 • Toimittajien riskien, turvallisuustapahtumien ja ongelmien sisällyttäminen rekistereihin
 • Paremmat analyysit toimittajien vaikutuksesta jatkuvuussuunnitelmiin
 • Tehokkaampi toimittajien terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen velvoittaminen

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten kolmansien osapuolten hallinta GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä