Riskienhallinta GRC:llä

OCEG:n GRC -kypsyystutkimuksen mukaan riskienhallinta on edelleen johtava syy GRC-ohjelmistojen hankintaan organisaatioissa. Alla on lueteltuna yleisimmät riskinhallinnan käyttötapaukset, joita käytetään GRC-ympäristöissä:

 • Organisaation Riskienhallinta
 • Operatiivinen Riskienhallinta
 • Turvallisuusriskien Hallinta
 • IT Riskienhallinta
 • Toimittajien riskienhallinta
 • Rikkeiden hallinta
 • Yksityisyyden & tietosuojan riskienhallinta
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden riskienhallinta

GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja erilaisten riskienhallintaprosessien käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Joitain aiheeseen kuuluvia GRC-ohjelmistotoimintoja ovat:

 • Käyttövalmiit riski- ja korjaustoimenpide-kirjastot
 • Käyttövalmiit raportointimallit
 • Reaaliaikainen riskien monitorointi
 • Automaattinen riskikatsausten käynnistys
 • Automaattisesti käynnistetyt riskikyselyt
 • Hyväksymisen työnkulut
 • Sähköposti-ilmoitukset
 • Ongelmien ja tehtävien hallinta

Prosessitason edut

Riskienhallintaprosessin toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja riskiprosessien määrittelyn, toteutuksen ja seurannan kypsyydelle. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Parempi riskien tunnistaminen
 • Tehokkaat automaattiset riskianalyysit
 • Yhteistyö riskiarvioissa työnkulujen avulla
 • Vastuullinen riskien korjaaminen
 • Tehokas riskien monitorointi ja arviointi

Integroidun GRC:n edut

Riskienhallintaprosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, turvallisuuteen, tietosuojaan ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus muiden riskikehysten ja prosessien kanssa
 • Tulosten toimitus auditointiprosesseja varten
 • Riskien tunnistaminen turvallisuustapahtumista ja muista lähteistä
 • Kartoitus tavoitteisiin, hierarkiaan ja resursseihin
 • Integrointi vaatimustenmukaisuusprosessiin ja vaatimuksiin

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten Riskienhallinta GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä