Ympäristö, terveys ja turvallisuus (EH & S) GRC:n avulla

GRC voi auttaa yristystä organisoimaan toimia ja menettelyjä työpaikan vaarojen tunnistamiseksi sekä onnettomuuksille että haitallisille tilanteille ja aineille altistumisen vähentämiseksi. Siihen sisältyy myös henkilöstön kouluttaminen onnettomuuksien ehkäisyyn, onnettomuuksien torjuntaan, hätävalmiuteen sekä suojavaatetusten ja -välineiden käyttöön. Alla on lueteltu yleisimmät EHS-käyttötapaukset, joita käytetään GRC-ympäristöissä:

 • Toimittajien EH&S riskienhallinta
 • Projektien EH&S riskienhallinta
 • Lupien ja lupakorttien seuranta
 • OSHA-vaatimustenmukaisuus
 • EH&S-tapahtumien hallinta
 • Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden hallinta (CAPA)
 • EH&S -auditointien hallinta
 • ISO 14001-standardin vaatimustenmukaisuus

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja erilaisten EH&S prosessien käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Joitain asiaankuuluvia GRC-ohjelmistotoiminnoita ovat:

 • Integraatiot muihin järjestelmiin, kuten ISOS ja muut tiedonsyötteet
 • Kriteeripohjaiset käynnistetyt riskikyselyt
 • Kriteeripohjaiset lomakkeet
 • Kriteeripohjaiset sähköposti-ilmoitukset
 • Poikkeuspyyntöjen hallinta
 • Löydökset ja kontrollien suunnittelu
 • Esiasennetut riski-ja kontrollikirjastot
 • Hyväksynnän työkulut

Prosessitason edut

Mainittujen EH&S -prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja EH&S-prosessien määrittelyn, toteutuksen ja seurannan kypsyydelle. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Tapahtumien ja tutkimusten tehokas hallinta
 • Toimittajiin ja projekteihin liittyvien EH&S-riskien varhainen tunnistaminen
 • Yhteistyö ja vastuu CAPA-korjauksista
 • Ketteryys EH&S-vaatimustenmukaisuuden vaatimuksissa
 • EH&S-tiedon keräämisen ja julkaisemisen automatisointi
 • Paremmat valmisteluajat ja työpanokset auditointeja varten

Integroidun GRC:n edut

Ympäristön & Terveyden ja Turvallisuuden prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, turvallisuuteen, tietosuojaan ja jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus organisaation riskien viitekehysten ja prosessien kanssa
 • Integrointi organisaation tapahtuma- ja tutkintaprosesseihin
 • Parempi kartoitus organisaation tavoitteisiin, hierarkiaan ja omaisuuteen
 • Johdonmukaisuus turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien prosessien kanssa
 • Johdonmukaisuus jatkuvuuden, kriisinhallinnan ja hätätilanteiden suunnitteluun

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten EH&S-prosessit GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä