Tietosuojan Hallinta GRC:llä

Tietosuojan hallinta on yksi viime aikojen kuumimmista käyttötapauksista lisääntyneestä vaatimuksista ja EU: n GDPR: n kaltaisista lainsäädännöistä johtuen. Tietosuojaan liittyvät tapaukset, joita käytetään GRC-alustoilla, on lueteltu alla:

 • Yksityisyyden suojan hallinta
 • Tietoelementtiluettelo
 • Tietosuojariskien hallinta
 • Tietosuojan vaatimustenmukaisuuden hallinta
 • Toimittajien tietosuojan hallinta
 • Tapahtumien ja tietomurtojen hallinta
 • Tietosuojavaikutusten arvioinnit
 • Ongelmien korjaaminen ja poikkeukset

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja erilaisten tietosuojaprosessien käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Jotkut asiaankuuluvista GRC-ohjelmistotoiminnoista on lueteltu alla:

 • Valmis tietosuojamääräysten ja lakien sisältö
 • Käyttöönottovalmiit tietosuojakäytännöt ja hallintamenetelmät
 • Valmis tietosuojan vaikutusten arviointiesimerkkien sisältö
 • Omaisuudenhallinta (tuotteet, palvelut jne.)
 • Automaattinen vaikutusten arvioinnin käynnistys
 • Hyväksynnän työkulut
 • Henkilökohtaiset työnäkymät ja raportit
 • Edistyneet käyttäjähallinta- ja kulunvalvontatoiminnallisuudet

Prosessitason edut

Tietosuojaprosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa nopeita etuja tietosuojaprosessien määrittelyn, toteutuksen ja seurannan kypsyydelle. Tässä on lueteltu joitain prosessitason etuja:

 • Näkyvyys automatisoiduilla tietosuojavaikutusten arvioinneilla
 • Tarpeettomien tietosuojaa koskevien pyrkimysten vähentäminen
 • Parempi kyky saavuttaa "Privacy By Design"-periaate
 • Parempi kyky reagoida yksityisyyden suojaan liittyviin tapahtumiin tehokkaasti
 • Tehokkuus tietovirtojen hallinnassa

Integroidun GRC:n edut

Tietosuojaprosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja muihin yritykselle tärkeisiin prosesseihin, kuten vaatimustenmukaisuuteen, auditointeihin, turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan. Joitain näistä eduista ovat:

 • Yhdenmukaisuus turvallisuuden, riskien, ja toimittajien hallinnassa
 • Lisää yhteistyötä ja valvontaa toisiinsa liittyvissä prosesseissa
 • Yleinen luottamus organisaation tietosuojan vaatimustenmukaisuteen
 • Ketteryys mukauttaa uusia tietosuojamääräyksiä kaikkiin komponentteihin
 • Inhimillisen ja taloudellisen pääoman parempi kohdentaminen tietosuojan prosesseissa

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten tietosuoja GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä