IT-hallinto GRC:n avulla

IT-hallinnossa on useita hallittavissa olevia osia, joissa ITSM-työkalut saattavat todennäköisesti olla riittämättömiä vaativalle organisaatiolle. Alla on lueteltu yleisimmät IT-hallintotavan käyttötapaukset, joita käytetään GRC-ympäristöissä

 • IT-hallinnon viitekehykset (COBIT jne.)
 • IT-riskienhallinta
 • IT-toimittajien hallinta
 • IT-turvallisuuden hallinta
 • IT-projektien riskienhallinta
 • IT-kontrollien varmistus
 • IT-politiikkojen hallinta
 • IT-auditointien korjaustoimenpiteiden hallinta

Aiheeseen liittyvät GRC-ohjelmiston toiminnot

GRC-alustoilla on useita toimintoja erilaisten IT-hallinnon prosessien käynnistämiseksi ja hallitsemiseksi. Jotkut asiaankuuluvista GRC-ohjelmistotoiminnoista on lueteltu alla:

 • Esiasennetut juridiset lähteet
 • Esiasennetut politiikat ja kontrollit
 • Automaattinen kontrollien testauksen käynnistäminen
 • Automaattinen riskien arviointien käynnistäminen
 • Etukäteen määritelty integroitu kontrollien viitekehys
 • Automaattinen riskikyselyiden käynnistäminen
 • Hyväksynnän työkulut
 • Ongelmien ja poikkeusten hallinta

Prosessitason edut

IT-hallintoon liittyvien prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tarjoaa prosessien paremman strategisen linjauksen, arvojen toimittamisen ja resurssienhallinnan. Joitain prosessitason etuja ovat:

 • Näkyvyyttä paremmalla riskien tunnistamisella
 • Tehokkuutta automaattisilla riskianalyyseillä
 • Nopea kontrollien viitekehysten toteuttaminen
 • Vastuullisuus riskien korjaamisen aikana
 • Reaaliaikainen kontrollien vaatimustenmukaisuuden monitorointi

Integroidun GRC:n edut

IT-hallintoon liittyvien prosessien toteuttaminen GRC-ohjelmistolla tuo merkittäviä etuja, koska se tukee monia yrityksen yritysturvallisuuden alueita, kuten vaatimustenmukaisuutta, riskienhallintaa, auditointeja, tietosuojaa, tietoturvaa ja jatkuvuuden hallintaa. Joitain näistä eduista ovat:

 • IT-hallinnan viitekehysten nopea toteuttaminen
 • Integraatio tietoturvallisuusprosessien kanssa
 • Ketteryys juridisten muutosten ja IT-vaatimustenmukaisuuteen mukautumisessa
 • Integrointi kriisihallintasuunnittelun ja jatkuvuussuunnittelun välillä
 • Parempi kartoittaminen tavoitteisiin, hierarkiaan ja omaisuuteen

sales@governify.com  –  Näytämme teille miten IT-hallinto GRC:llä toimii

Pyydä Esitystä